Oralna hirurgija

Vađenje zuba

Ekstrakcija, odnosno vađenje zuba predstavlja krajnju meru kojoj stomatolog pribegava ukoliko ne postoji način da se zub sačuva u ustima. Oralna hirurgija jeste grana stomatologije koja se i najčešće bavi vađenjem zuba. Isto tako bavi se i hiruškim lečenjem patoloških stanja koštanog i mekog tkiva usne šupljine.

U domen oralne hirurgije spadaju različite vrste intervencija od kao što smo naveli ,najobičnijeg vađenja zuba , pa sve do ugradnje implantata. Takođe prisustvo različitih procesa na vrhovima korena zuba , koji se ne mogu endodontski sanirati, uspešno se hiruški leče, metodom poznatom kao apikotomija. Interdisciplinarni pristup, odnosno saradnja među specijalistima je veoma važna. Oralni hirurg rešava probleme koji onemogućavaju izradu adekvatnog protetskog rada (nivelacija grebena , plastika fenuluma i plika) . Pored protetske, i saradnja sa ortodontima je od velike važnosti. Vađenje impaktiranih zuba , najčešće umnjaka u sklopu ortodontske terapije jeste jedna od najčešćih oralno hiruških intervencija .

Nešković Dent vađenje zuba

Svaka intervencija obavlja se u lokalnoj anestesziji, i apsolutno je bezbolna .

Savete i uputstva nakon vađenja zuba, možete pronaći ovde .

Implantologija

Ugradnja Straumann implanta i protetska rehabilitacija

Implantologija kao jedna od najmlađih grana stomatologije , zauzima posebno mesto u našoj ordinaciji. Zubni implanti predstavljaju veštačke biokompatibilne elemente koji se ugrađuju u viličnu kost i koji će služiti kao nosač protetskog rada . Sama intervencija ugradnje implantata manje je neprijatnija od vađenja zuba. Trajanje same ugradnje implantata zavisi od broja koji se postavljaju i da li su potrebne dodatne hiruške intervencije u smislu odizanja poda sinusa – Sinus lift ili dodatak kosti i membrane kako bi se dobilo na volumenu grebena.

Pre same intervencije , pacijent uradi sve neophodne biohemijske analize krvi , kao i 3D snimak koji će nam pokazati pravo stanje u ustima. Na osnovu njega, moguće je precizno odrediti visinu, širinu i debljinu koštanog grebena sa kojim raspolažemo i na osnovu toga odabrati pravi implantat za tu regiju. Ukoliko se proceni da ne postoje uslovi za ugradnju implantata, potrebno je uraditi dodatne augmentacione procedure. Svakako najvažnije procedure tog tipa su dodatak košanog zamenika kako bi se povećala visina i širina grebena i Sinus lift. Sve ovo moguće je raditi simultano, tj. zajedno sa implantacijom ili u drugoj varijanti , gde se implantacija odlaže na period od šest meseci.

Ono zbog čega pacijent dolazi u ordinaciju jeste zub koji nedostaje , a koji se nadokađuje implantom. Nakon 6 meseci od ugradnje implantata, pristupa se protetskoj rehabilitaciji. U zavisnosti od broja ugrađenih implanta, njihovog rasporeda i plana terapije , pacijent dobija fiksni odnosno uslovno fiksni rad.

Scroll to Top