Implantologija

Nešković dent implanti krunica

Šta su to zubni implanti?

Naime najjednostavniji odgovor na to pitanje bio bi da zubni implanti reprodukuju koren izgubljenog zuba, dok se u kasnijoj fazi na njih postavljaju protetske suprastrukture u vidu krunica ili proteze. Da bi pacijent bio kandidat za ugradnju implantata, prvi preduslov, a kasnije će se ispostaviti kao ključan, jeste besprekorna higijena. Nakon ugradnje implantata, potrebno je apsolutno se pridržavati uputstava koje je hirurg dao, ne sme se dozvoliti akumulacija naslaga na protetski rad, usled čega dolazi do komplikacija, a kao najgora od svih jeste gubitak implantata.

Sledeći bitan preduslov jeste postojanje dovoljne visine i debljine koštanog grebena u koji će se implant postaviti. Svaki naš pacijent se pre pregleda upućuje na 3D snimanje. To je posebna vrsta snimka koji nam precizno i jasno pokazuje sa koliko kosti se raspolaže. Nakon izračunavanja parametara, hirurg može odabrati implantat koji odgovara datom polju rada.

Implanti- kontraindikacije za njihovo postavljanje

Svakako da i opšte zdravstveno stanje pacijenta i štetne navike određuju put, odnosno nekoga kandiduju, a nekoga isključuju kao potencijalnog pacijenta za ugradnju implantata.

  • Neregulisana šećerna bolest
  • Zračna terapija u regiji glave i vrata
  • Osteoporoza
  • Bruksizam
  • Prekomerna upotreba duvanskih proizvoda

U našoj stomatološkoj ordinaciji, ugrađuju se Straumann implantati , kao PREMIUM implantni sistem, i jedan od najboljih u svetu. Široka paleta suprastruktura, omogućava nam da pacijent dobije protetski rad koji će zadovoljiti kako funkciju ,tako i estetske kriterijume.

Sama ugradnja implantata je bezbolna procedura, ponekad i manje zahtevna nego vađenje zuba. Traje između pola sata i sat vremena, ali dužina intervencije zavisi i od broja ugrađenih implantata. Nakon primarne hiruške intervencije, nastupa period zarastanja koji traje između 4 i 9 meseci (optimalno 6 meseci), da bi se nakon tog perioda pristupilo sekundarnoj intervencijo odnosno otkrivanju ugrađenog implanta. Kao i predhodna intervencija i ovaj je bezbolna zbog primene lokalnog anestetika. Postavljaju se gingiva formeri i nakon 2-4 nedelje pacijentu se izrađuje definitivni protetski rad.

Više informacija o postoperativnom periodu i ponašanju nakon što se implanti ugrade, možete pronaći ovde.

Scroll to Top