Zubna laboratorija

Svakako nešto na šta smo ponosni jeste naša zubna laboratorija koja se nalazi u sklopu ordinacije. U njoj se izrađuju sve vrste protetskih nadoknada. Usko specijalizovana za izradu fiksnih radova u vidu metalokeramičkih krunica i mostova, kao i onih na crikonijumskoj osnovi . Višedecenijsko iskustvo u radu, garantuje kvalitet izrade .

Prateći razvoj zubne tehnike u svetu, možemo se pohvaliti da smo među prvim laboratorijama u gradu koja je prešla na digitalni oblik rada. Laboratorija poseduje najmodernije aparate za izradu protetskih nadonkada – DentsplySirona InEos X5 laboratorijski skener , i prateći softver za dizajn krunica i mostova . Pored skenera, tu su i dva 3D printera za izradu privremenih krunica i mostova. Zubna laboratorija “ND“našim pacijentima stavljam na raspolaganje izradu visokokvalitetnih privremenih krunica, tako da za samo 24 časa, pacijent dobija novi osmeh .

Pored fiksnih radova, bavi se i izradom totalnih i parcijalnih proteza . Ove proteze mogu biti u vidu Wironit ili klasičnih akrilatnih proteza. Ukoliko postoje zubi u vilici, a položaj istih onemogućava izradu fiksnog rada, svakako najbolja solucija jeste izrada namenskih krunica i Wironit proteze. U saradnji sa našim stomatološkim timom, svakako će biti predložena najbolja moguća terapija.

U novije vreme sve više pacijenata se odlučuje za izbeljivanje zuba kućnim metodama, koji su kontrolisani od strane stomatologa. U tu svrhu moguće je izraditi splintove za izbeljivanje zuba, ali isto tako i splintove za bruksizam (škripanje zubima). U cilju sprečavanja povreda zuba, izrađuju se gumirane udlage za sportiste.

Scroll to Top