saveti i uputstva

Saveti i uputstva pacijentu nakon ugradnje implanta

Ugradnja implanta predstavlja hirušku interveniju koja je sada već postala standard u modernoj stomatologiji. Zubni implantati su ateficijalni (veštački) elementi, koji su biokompatibilni i koji služe da imitiraju koren, dok suprastruktura na njima imitira krunični deo zuba. Ugrađuju se u viličnu kost i nakon perioda oseointegracije , odnosno koštanog zarastanja, koje traje od 4-9 meseci, […]

Saveti i uputstva pacijentu nakon ugradnje implanta Read More »